Такси работа онлайн

Speaking, такси работа онлайн think, you

\, time: 13:02

[

И това се повтаря шест дни в седмицата в продължение на цяла годи­на. Беше нещо като Повелителят на мухите в света на тениса, казва бившият му съсед по стая Къриър. Суровата конкурентна среда помага на Браво да се изкачи до 40-а позиция сред младежите в тениса в САЩ. Тогава на­стъпва звездният му миг. Беше доста унизително спомня си Браво, който запазва до ден днешен добрата си форма бла­годарение на ежеседмичните тренировки по тенис. Напре­жението беше от съвсем друг вид.

Тогава разбрах, че мога да издържа на тези изключително високи нива на болка. Твърдостта на характера и постоянството му осигуря­ват път към висшите ешелони в света на частния капитал. Малцина извън сферата на финансите са чували за 49-годиш­ния Браво, но именно той е движещата сила зад най-гореща­та фирма на Уолстрийт Thoma Bravo, с активи в размер на 39 млрд. долара. През февруари френското бизнес училище HEC Paris съв­местно с Dow Jones определи Thoma Bravo за най-добрия инвеститор в сферата на изкупуването на активи.

Признанието е дадено след проуч­ване на 898 фонда, създадени през периода от 2005 до 2014 г. Според публичната ин­формация, анализирана от Forbes, фондо­вете на фирмата на Браво са постигна­ли нетна годишна възвръщаемост от 30 много по-висока, отколкото утвърдени­те фирми в изкупуването на активи като KKR, Blackstone и Apollo Global Management. Тя е по-добра дори от възвръщаемостта на фирмата за изкупувания на софтуер­ни активи Vista Equity Partners, която е най-близкият конкурент на Thoma Bravo и се управлява от Робърт Ф.

Смит мили­ардер от афроамерикански произход, про­чул се напоследък с това, че пое годишните такси на всички студенти, които завърш­ват Morehouse College през 2019 г. От нача­лото на 2015 такси работа онлайн. Браво е продал или пуснал на борсата 25 инвестиционни проекта за 20 млрд. долара четири пъти над стой­ността на покупката. Каква е негова­та тайна. Той инвестира само в надежд­ни софтуерни компании, особено в такива, които имат ясно изразено конкурентно предимство.

СОФТУЕРНИЯТ ПАЗАР ИМА ОГРОМНИ ВЪЗ­МОЖНОСТИ. ТОЙ НЕ ПРИЛИЧА НА НИТО ЕДИН ДРУГ СЕКТОРС КОЙТО СЪМ СЕ ЗАНИМАВАЛ. разказва Браво, седнал в офиса си в пирами­дата Трансиметрика в Сан Франциско. Той е облечен с морава риза и произнася ду­мите с лек пуерторикански акцент. Това е очевидно. От 2003 г. фирмата на Браво е реали­зирала 230 софтуерни сделки на стойност над 68 млрд. долара. В момента тя уп­равлява портфейл от 38 софтуерни ком­пании, които реализират годишни при­ходи в размер на около 12 млрд.

долара и осигуряват работа на 40 хил. служители. Forbes оценява компанията, която е изця­ло собственост на Браво и на малка част от неговите партньори, на 7 млрд. долара. Въз основа на дела на Браво в компанията и средствата в брой, вложени в неговите фондове, състоянието на Браво вероятно възлиза на 3 млрд. долара. Това не само го прави първият милиардер, роден в Пуерто Рико, но му отрежда и 287-о място в кла­сацията Forbes 400 на най-богатите аме­риканци.

Като един добър тенисист, който не­уморно работи върху усъвършенстване­то на своите удари, Браво прави така, че инвестирането в корпоративни активи да изглежда съвсем лесно. При него няма сложни номера. Преди близо две десетиле­тия той осъзнава, че софтуерът и част­ният капитал са невероятна комбинация. Оттогава Браво не инвестира в друг сек­тор, а с всяка следваща сделка само по­добрява стратегията и техниката си.

Интересът му е насочен към компании, които разработват новаторски софтуер­ни продукти като Veracode базирания в Бърлингтън, щата Масачузетс, произво­дител на инструменти за програмисти, или в базираната в Калифорния Ellie Mae, която разработва програми за обработва­не на заявките за ипотеки. Фирмата на Браво купи Ellie Mae през април 2019 г. за 3. 7 млрд. долара. По правило той инвести­ра във фирми, които реализират минимум 150 млн. долара от продажбите си от по­стоянни клиенти и работят на толкова специализирани пазари, че не привличат ин­тереса на гиганти като Microsoft и Google.

Браво се стреми да утрои размера им чрез подобрения в бизнес процесите. Още ко­гато сключва сделката, Браво вече има стратегия как да придобие и да възстано­ви компанията. Контингентът от потенциални цели за придобиване непрекъснато расте. На публичните пазари в момента има над 75 компании, които осигуряват програм­ни продукти срещу абонамент, и тяхна­та стойност е приблизително 1 трлн. до­лара. Преди десетилетие потенциалните цели на Браво бяха под 20, а общата стой­ност на активите им не достигаше 100 млрд.

долара. Инвеститори от цял свят се стремят да попаднат във фондовете на компанията, а кредиторите държат чеко­вите си книжки подръка, за да финансират следващата голяма сделка на Браво. Въз­можностите днес са по-големи от когато и да било казва. Това е един огро­мен, стремително разрастващ се и бързо променящ се сектор. Орландо Браво не тръгва от нулата.

Той е роден в замож­но семейство в пуерторикан­ския град Маягуес. В продъл­жение на десетилетия градът е бил пристанище за корабите, които ловят риба тон и я доставят на мест­ните консервни фабрики Starkist, Neptune и Bumble Bee. През 1945 г. дядо му, Орландо Браво, съз­дава компанията Bravo Shipping. Тя е работела като агент на огромните риболовни кораби, навлизащи в пристанището в Мая­гуес. Впоследствие компанията се поема от баща му Орландо Браво-старши. Биз­несът носи прилични печалби. Младият Орландо и по-малкият му брат Алехандро учат в частни училища и си играят върху петметровата семейна яхта.

Орландо започва да се занимава с тенис на осемгодишна възраст. Първоначално той тренира на кортовете на местния университет и на хотел Hilton. Заедно със семейството си всеки уикенд пътува по два часа и половина от дома им до столицата Сан Хуан, за да може Орландо-младши да упражнява ударите си срещу по-силни от него съперници. В тениса ми харесваше възможността, която той ми предоста­вяше спомня си Орландо.

Аз съм от Маягуес и съм дошъл в големия град, за да успея и да им покажа какво мога. ТОЙ БЪРЗО СЕ ПРЕВРЪЩА В ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ИГРАЧИ НА ПУЕРТО РИКО, КОЕТО МУ ОТРЕЖДА МЯСТО В АКАДЕМИЯТА НА БОЛЕТИ­ЕРИ, А ПОСЛЕ И В ТЕНИС ОТБОРА НА BROWN UNIVERSITY. Ужасно ме беше страх да не се проваля, разказва Браво за престоя си в университета от Бръшляноваталига. Но там бързо се съвзема и през 1992 г. завърш­ва университета с членство в почетното студентско общество Phi Beta Kappa и с дипломи по икономика и политология.

Това му помага да си намери престижна рабо­та като анализатор в отдела по слива­ния и придобивания на Morgan Stanley. Там той работи по 100 часа на седмица под ръководство­то на прочутия виртуоз в търговските преговори Джоузеф Перела. Благодарение на свобод­ното владеене на испански език Орландо Браво е на­значен да работи с клиен­ти, докато другите ана­лизатори обработвали данните в бекофиса.

Ра­ботата му по офертата на венецуелския милиар­дер Густаво Сиснерос за придобиване през 1993 г. на пуерториканската ве­рига магазини Pueblo Xtra International отваря очите му към света на корпора­тивните придобивания. Но това, което най-добре е научил там, според думите му било, че не искал да бъде банкер. В крайна сметка Браво отива да учи в Stanford University.

Той е приет в юридическия факултет, но иска да посещава и биз­нес училището. Тъй като постоянно звъни в администрацията на университета, в крайна сметка му разрешават да следва и двете специалности. През лятото работи в базирания в Калифорния джойнт венчър Seaver Kent, създаден заедно с компанията на Дейвид Бондерман Texas Pacific Group (TPG), който специализира в сделките в сферата на дребния бизнес.

След като за­вършва университета през 1998 г. обаче, не му предлагат позиция там, нито в TPG, и Браво започва да звъни къде ли не, за да си търси работа. След близо стотина позвъ­нявания кандидатурата му хваща окото на Карл Тома, основател на чикагската част­на инвестиционна фирма Golder, Thoma, Cressey, Rauner (сега позната като GTCR), и той го взима на работа. Най-голямата грешка на Texas Pacific беше, че остави Ор­ландо да работи там през лятото, докато учеше в бизнес училището, а после не му предложи да остане на работа, казва 71-го­дишният Тома, който според Forbes също е милиардер на база анализа на публично на­личната информация за неговите активи.

Тома е жител на Оклахома, чиито роди­тели са имали ранчо. Той е висок, кротък човек и е един от пионерите на частни­те инвестиционни фондове през 70-те го­дини на миналия век. Той и партньорите му осъществяват т. нар. добронамерени придобивания, популяризирани от Майкъл Милкен, при които се предпочита да се ку­пуват малки компании и да се разрастват чрез придобивания. Когато Браво се при­съединява към Тома през 1998 г.и той, и партньорът му Брайън Кресей току-що са се разделили със Стенли Голдър и Брус Раунър, който впоследствие става губерна­тор на Илинойс, и са основали компанията Thoma Cressey.

Тома изпраща Браво в Сан Франциско да търси подходящи активи за инвестиране и евентуално да разраст­ва присъствието на фирмата в района на Францисканския залив. Първите си няколко сделки Браво сключва, преди да навърши 30 години, но те са пълна катастрофа. Браво предлага да бъдат подкрепени два стартъпа за ди­зайн на уебсайтове NerveWire и Eclipse Networks точно преди да се спука дотком балонът. Фирмите губят инвестираните от Браво 100 млн. долара. Тогава научих, че не искам никога повече да инвестирам в рискови неща казва Браво.

Прекалено трудно и болезнено е. По това време Thoma Cressey има и няколко неуспешни инвести­ции в петролно-газовата промишленост и в телекомуникациите. Инвестиционната компания била сред представителите на сектора с най-слаби резултати. НАУЧИХ, ЧЕ НЕ ИСКАМ НИКОГА ВЕЧЕ ДА ИНВЕСТИРАМ В РИСКОВИ НЕЩА. ПРЕКАЛЕНО БОЛЕЗНЕНО Е. Но този неуспех води до прозрение, което след време носи милиарди на Браво и неговите партньори.

Той осъзнава, че грешката му е била, че подкрепя стар­тиращи компании, което по същество е доста рисково начинание, докато за същи­те пари би могъл да купи утвърдени ком­пании, които продават специализирани софтуерни продукти на своите лоялни кли­енти. Браво сменя курса с благословията на Тома и става експерт в инвестициите в специализирани фирми.

След като дотком балонът се пука, пазарът е залят от ком­пании, които са били станали публични на­времето, но в момента почти никой не се интересува от тях. Браво се залавя за работа. Първата му голяма сделка е през 2002 г. покупката на Prophet 21. Компа­нията от Пенсилвания доставя софтуер­ни продукти на дистрибутори от сферата на здравеопазването и преработвателния сектор.

Вместо да прочисти фирмата, Браво запазва изпълнителния директор Чък Бойл и работи редом до него, за да се повишат печалбите главно чрез поглъщане на кон­курентни компании. Когато Бойл решава да купи компанията Faspac, Браво лети до Сан Диего и прекарва пет дена в гаража на собственика на Faspac, за да анализира договорите на фирмата и да разбере дали си струва да се сключва сделката.

Орлан­до ни оказа безценна помощ не само с из­работването на стратегията, но и с ру­тинната работа, спомня си Бойл. След седем придобивания Браво продава компа­нията за 215 млн. долара, в резултат на което петкратно възвръща вложените в нея пари. Софтуерният сектор бързо се превръ­ща в единствен фокус за Браво и Thoma Cressey започва да процъфтява.

До 2005 г. Браво и Тома наемат трима служители Скот Крабил, Холдън Спат и Сет Боро, които да съсредоточат дейността си върху софтуерните приложения, киберси­гурността и мрежовата инфраструкту­ра. И тримата продължават да работят в компанията до ден днешен като управля­ващи партньори. Звездният час за Браво настъпва по време на финансовата криза, когато Тома поставя надпис на вратата на кабинета на Браво с неговото име и се разделя с партньора си Брайън Кресей, основавайки новата Thoma Bravo.

От този момент на­татък компанията инвестира единстве­но в активи от софтуерния сектор, като Браво играе водеща роля. Следва поредица от изкупувания за ми­лиарди долари базираната в Сънивейл, такси работа онлайн Калифорния, фирма за киберсигур­ност Blue Coat, производителя на финансов софтуер Digital Insight of Westlake Village, щата Калифорния, и компанията от Вир­джиния Deltek, която продава софтуер за проектен мениджмънт. Под контрола на Браво. Сегашният оживен пазар оправда­ва тази философия.

Кредиторите в момен­та с готовност финансират дълговете на софтуерните компании, за което доприна­ся и поскъпването на акциите. Дни след като урагана Мария удря Пуерто Рико, Орландо Браво отпътува натам с 500 кг помощи вода, храни, памперси, интервенозни системи, хапчета срещу обезводняване. Неотдавнашен пример е детройтска­та компания Compuware.

От десетилетия тя е пионер в разработването на софту­ерни приложения за управление на голе­мите компютърни системи. През 2013 г. този гигант, чиито акции са листвани на Nasdaq, бе оставен почти да фалира и бе обявен за продажба. Почти никой не се ин­тересуваше от компанията освен Браво и партньора му Сет Боро, който има апе­тит към Dynatrace софтуер, помагащ на компаниите да преместят базите си данни в облака, придобит от Compuware през 2011 г.

Thoma Bravo използва 675 млн. долара в брой и набра още 1. 8 млрд. дола­ра, за да купи Compuware, а после отдели Dynatrace като отделна компания. Двама­та бизнесмени започват да пренасочват дейността на Dynatrace от лицензи за бази данни, което навремето е било основната част от бизнеса є, към предоставяне на облачни услуги, които в момента осигуря­ват 70 от продажбите на фирмата. През август миналата година Dynatrace стана публична компания, а делът на Thoma Bravo в нея в размер на 70 сега се оценява на над 4 млрд.

долара. Останалата част от Compuware възлиза на над един милиард долара. През последните четири години и половина научих повече за това как се прави ефективна софтуерна компания, от­колкото през първите 30 години от карие­рата ми, споделя изпълнителният дирек­тор на Dynatrace Джон Ван Сислен. Най-голямото предизвикател­ство за Орландо Браво напо­следък е да помогне на родина­та си Пуерто Рико.

През май 2019 г. той обяви, че внася 100 млн. долара в своята семейна фондация Bravo Family Foundation, които ще бъдат използвани за насърчаване на предприема­чеството и икономическото развитие на острова. Фондацията бе създадена заради урагана Мария, който опустоши остро­ва преди две години. По онова време той е бил в Япония, за да набира средства за един от фондовете си и френетично е за­почнал да се обажда в Сан Хуан в опит да открие родителите си, които по онова време живеели в столицата.

Оказало се, че те са добре, но не и островът. Пет дни по-късно Орландо Браво се качва на личния си самолет Gulfstream за­едно с 500 килограма помощи вода, закус­ки, храни, сателитни телефони, памперси, интравенозни системи и хапчета срещу обезводняване. Самолетът каца на лети­щето Агуадила, недалеч от Маягуес. Браво разказва, че никога няма да забрави стра­ха, който видял, изписан върху лицето на летищния работник, когато отворил са­молета: Единственото, което успял да каже, било: Съжалявам за това, което ви сполетя.

Две седмици по-късно Браво се връща в родината си с по-голям самолет, на който бил натоварил 3 тона помощи. След което изпраща още един товарен самолет и два контейнерни кораба с близо 300 тона про­визии. Наподобяваше търсенето на ин­веститори за нови сделки, разказва Браво как е набирал даренията. Той лично внася 3 млн.

долара през първия месец от сти­хийното бедствие и обещава да дари още 10 млн. долара. След като Федералната агенция за из­вънредни ситуации започва да работи, най-богатият човек, роден на острова, насочва вниманието си към бъдещето на Пуерто Рико. МАКАР 44 ОТ ПУЕРТОРИ­КАНЦИТЕ ДА ЖИВЕЯТ ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТ­ТА, БРАВО ВЯРВА В ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ИМ ПО­ТЕНЦИАЛ И Е УВЕРЕН, ЧЕ ВСЕКИ ДЕСЕТИ ЖИТЕЛ СЕ Е ОПИТВАЛ ДА СЪЗДАДЕ СВОЙ БИЗНЕС. Снабдена с парите му, неговата фонда­ция е готова да подкрепи пуерторикански предприемачи, които искат да развиват бизнес в областта на технологиите и дори да ги изпрати на обучение в офисите на Thoma Bravo.

Бившият тенисист признава, че се е уморил от споровете за държавния статут на Пуерто Рико и предпочита да замълчи, когато става дума за поведение­то на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на урагана Мария. Целта ми е същата, както при компаниите да стиг­на по-далеч от проповедите за дългосроч­ната стратегия и да предприема опера­тивни и тактически действия, за да се придвижат нещата напред казва Браво.

Икономиките страдат, компаниите не изпълняват своите бизнес планове, търго­вията спира, качеството на продуктите спада и хората напускат. Въпросът е имате ли творчески подход за решаване на проблема. Някои хора блокират… а други обичат да решават ребуси. Аз лично смя­там, че всеки оперативен проблем може да бъде решен. Винаги има решение. Работа в междугороднем такси. Вакансии для водителей в междугороднем такcи.

Ищете работу водителем в такси межгород. Хотите получать достойную зарплату. Диспетчерская служба междугороднего такси приглашает профессиональных водителей в свой дружный коллектив. Наши преимущества: честное распределение заказов (родственники диспетчеров не допускаются к работе); минимальное времяпрепровождение в Московских пробках (заказы только на межгород); высокая оплата труда (при желании и умении работать).

Требования к соискателям: наличие автомобиля не старше 3-х лет (только иномарка с кондиционером); открытое индивидуальное предпринимательство (услуги такси); прописка в Такси работа онлайн или ближайших районах Подмосковья; минимальный водительский (профессиональный) стаж 5 лет. Внимание. Вакансии в такси межгород на период вашего обращения могут быть ограничены. Вакансии. ИЩЕМ ДОСТОЙНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ АВТО. Междугороднее трансфер такси «Avto-voyage» приглашает на работу водителей с личным автомобилем.

Если у вас есть машина, которой вы дорожите и которую вы любите, тогда пусть она сослужит вам хорошую пользу. Работайте в междугороднем такси и получайте от своей профессии удовольствие не только материальное, но и моральное. Работая в такси межгород вы сможете реализовать себя как профессионального водителя и наслаждаться своей работой, будучи независимым от офиса и жесткого графика рабочего дня. Мы всегда рады сотрудничеству с хорошими людьми, которые знают, чего хотят от жизни.

Вакансия «Водитель с личным авто» открыта по всем областным центрам Украины. Требования к водителям с личным авто: 1. Стаж безаварийного вождения не менее 5 лет такси работа онлайн. Авто класса стандарт, комфорт, микроавтобус. Авто не старше 10 лет на украинской регистрации. Умение культурно общаться с людьми 5. Знание междугородних трасс, наличие навигатора Опыт междугородних поездок - желательно. Работа в междугороднем такси. Вакансии для водителей в междугороднем такcи.

Ищете работу водителем в такси межгород. Хотите получать достойную зарплату. Диспетчерская служба междугороднего такси приглашает профессиональных водителей в свой дружный коллектив. Наши преимущества: честное распределение заказов (родственники диспетчеров не допускаются к работе); минимальное времяпрепровождение в Московских пробках (заказы только на межгород); высокая оплата труда (при желании и умении работать). Требования к соискателям: наличие автомобиля не старше 3-х лет (только иномарка с кондиционером); открытое индивидуальное предпринимательство (услуги такси); прописка в Москве или ближайших районах Подмосковья; минимальный водительский (профессиональный) стаж 5 лет.

Внимание. Вакансии в такси межгород на период вашего обращения могут быть ограничены. OLX. ua - объявления 1 в Украине - междугороднее такси. Топ-объявления Посмотреть. Такси Междугороднее. Бизнес-класса. Межгород Перевозки,Снг,Европа. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Междугороднее такси по Украине из(в) Киева,Рено Трафик и Тойота Камри. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Обычные объявления. Найдено 155 объявлений. Найдено 155 объявлений. Хотите продавать быстрее.

Узнать. Междугородние пассажирские перевозки. Междугороднее такси. Низкие цены. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Междугороднее такси Поездки Услуги перевозчика Трансфер в аэропорт. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Аренда авто, междугороднее такси, трансфер перевозки, поездки. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Междугороднее такси и перевозки по Украине. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта.

Кривой Рог, Саксаганский Сегодня 19:26. Такси межгородмеждугородные перевозки,такси с автокреслом. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Одесса, Суворовский Сегодня 18:20. Авто на свадьбу торжества. Междугородние такси. Аренда авто с водителем. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Днепр, Индустриальный Сегодня 16:36. Аренда на свадьбу, междугороднее такси, трансфер, авто на весілля. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Такси Киев,Украина.

Междугородние поездки. Перевозка. Аренда с водител. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Киев, Подольский Сегодня 13:20. Междугородние автоперевозки. Междугоронее такси. Шкода кодиак 2019г. Бизнес и услуги » Услуги переводчиков набор текста. Киев, Шевченковский Сегодня 10:44. Междугороднее такси, перевозки, ВИП, Бизнес, Трансфер. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Киев, Голосеевский Сегодня 09:26. Междугороднее такси,АэропортЗапорожье-МариупольМеждугородние перевозки.

Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Запорожье, Александровский Сегодня 09:16. Автомобиль на свадьбу трансфер междугородние поездки такси. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Кривой Рог, Покровский Вчера 22:22. Междугороднее такси бизнес класса. Трансфер. Аренда авто с водителем. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. 5 грн1 км. Киев-100S. Аренд автомобиля: междугородние поездки, такси, Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта.

Междугороднее такси, аренда авто с водителем. Бизнес и услуги » Авто мото услуги. Свадебное авто, междугороднее такси, трансфер, авто на весілля, аренда. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Междугороднее такси по Украине. Такси межгород. Трансфер. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Такси Междугороднее. Бизнес-класса.

Межгород Перевозки,Снг,Европа. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Междугороднее такси. Пассажирские перевозки. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Междугородние такси Харьков-Белгород(Посылки,поездки,доставка) Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Харьков, Немышлянский 26 янв. Междугородние перевозки.

Междугороднее такси. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Междугороднее Такси Межгород Перевозки по Украине Харьков. Днепр Киев. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Такси микроавтобус 71 мест. Междугородное такси. Такси Харьков-Киев. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Харьков, Холодногорский 25 янв. Междугороднее Такси, Борисполь, Жуляны. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта.

Аренда Авто с водителем свадебное Авто Междугороднее такси. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Запорожье, Вознесеновский 25 янв. Междугороднее такси, трансфер. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Харьков, Такси работа онлайн 24 янв. Грузоперевозкигрузовое таксимеждугородние перевозки. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Междугородние пассажирские перевозки трансфер такси.

Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Запорожье, Днепровский 24 янв. Аренда автомобиля на свадьбу,междугороднее такси Warshawa-Киев. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Междугороднее Такси. Мелитополь, Кирилловка, Запорожье,Днепр,Чонгар. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Такси междугороднее из Мелитополя по Украине (аэропорты, жд вокзалы) Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта.

Междугороднее такси Харьков -Белгород. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. ОДЕССА - Тирасполь Паланка - КИШИНЕВ междугороднее такси, мини. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Transfer, перевоз-доставка ценных вещей, междугороднее такси. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Междугороднее такси, Такси Аэропорт Трансфер по Украине (Крым) Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта.

Такси междугороднее (таксі міжміське). Поездки по Украине. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. междугороднее такси ,перевозки, трансфер. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Междугороднее Такси межгород. Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Междугороднее такси. Такси межгород. Трансфер по Украине.

Бизнес и услуги » Перевозки аренда транспорта. Днепр, Индустриальный 22 янв. Похожие запросы: междугороднее такси в рубрике Перевозки аренда транспорта междугороднее такси в рубрике Бизнес и услуги. Недавно просмотренные Избранные объявления ( 0 ) Избранные результаты поиска. Простите, но данное объявление больше не доступно. Однако вы можете найти похожие объявления в этой категории.

Главные рубрики OLX. Главные рубрики OLX : Киевская область (26) Полтавская область (13) Черниговская область (2) Ровенская область (1) Харьковская область (23) Херсонская область (6) Сумская область (1) Черновицкая область (1) Днепропетровская область (22) Донецкая область (5) Львовская область (1) Хмельницкая область (1) Одесская область (20) Николаевская область (5) Кировоградская область (1) Волынская область (1) Запорожская область (20) Черкасская область (4) Ивано-Франковская область (1) Винницкая область (1) Мобильные приложения Помощь и Обратная связь Платные услуги Для прессы Реклама на сайте Блог OLX Условия использования Политика конфиденциальности Партнёры.

Как продавать и покупать. Правила безопасности Карта сайта Карта регионов Популярные запросы Работа в OLX. Бесплатное приложение для твоего телефона. OLX. bg OLX. pl OLX.

Удаленная работа - онлайн диспетчер Элит Такси - честный отзыв, time: 6:00
more...

Coments:

15.01.2021 : 05:10 Akinogis:
Формула Такси такси работа онлайн современная такси работа онлайн услуг Различные схемы оплаты. Клиент может выбрать, что сегодня удобнее: наличные, безналичные, пластиковая карта или постоплатная система. Специальные предложения для корпоративных клие.

Categories